19 augustus 2009

Ontslag ondanks goede uitoefening van de functie


De Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit hebben besloten hun medewerker Tariq Ramadan te ontslaan. Waarom eigenlijk? Ramadan leidt een discussieprogramma voor het Iraanse Presstv en volgens het persbericht vinden "beide Colleges deze indirecte relatie met dit repressieve regime, of zelfs de schijn daarmee geassocieerd te zijn, niet acceptabel. Zij zijn van oordeel dat professor Ramadan zich bij zijn besluit tot medewerking aan Press TV onvoldoende rekenschap heeft gegeven welke gevoelens dat in Rotterdam en daarbuiten kon oproepen."
Om welke gevoelens dat gaat wordt duidelijk als je de vele positieve reacties leest op de websites van diverse kranten (en zeker niet alleen de Telegraaf) . Ramadan heeft nooit gedeugd, hij was van begin af aan onbetrouwbaar, enzovoort. Opvallend is dat de werkgevers van Ramadan voor de uitoefening van zijn functies alle lof hebben. "De afgelopen tweeënhalf jaar heeft professor Ramadan op een goede manier invulling gegeven aan zijn beide functies in Rotterdam. Zijn inzet wordt door zijn vele toehoorders en gespreksgenoten als stimulerend ervaren. Beide Colleges willen daarom benadrukken dat de genomen beslissing niets te maken heeft met het functioneren van Tariq Ramadan in Rotterdam." Ramadan is ontslagen omdat hij geassociëerd wordt met een fout regiem. Ondanks het feit dat hij afstand heeft genomen van dat regiem. Hij heeft alleen niet de stap gezet om alle banden te doorbreken. De vraag is of je dat van hem mag verwachten, juist in zijn rol als intermediair tussen de moslimwereld en Europa.
Hij maakt geen propaganda voor het Iraanse regiem. Hij leidt een discussieprogramma. Hij overtreedt de wet niet en doet zijn werk goed. Het enige argument dat overblijft voor zijn ontslag is dat hij geen rekening heeft gehouden met 'gevoelens' van bepaalde Nederlanders. Dat is ook een opvatting van integratie: eerst respect voor ónze gevoelens en dan praten we verder, eerst een bewijs van loyaliteit aan ónze cultuur en dan kun je integreren. Ik vrees dat het zo niet gaat werken en dat met deze kwestie opnieuw een brug naar de islam is vernietigd. Het enige doel: herstel van de brug naar de PvdA- en CDA-kiezers. Dat GroenLinks daarin tuint stemt droef. Wat is het verschil tussen het Gemeentebestuur van Rotterdam en het bestuur van de EO dat Arie Boomsma schorste omdat hij schaars gekleed in een glossy stond uit vrees voor een bekrompen achterban? De EO is in zekere zin nog een private organisatie. De Gemeente behartigt het publieke belang, inclusief het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. De overheid moet alle schijn vermijden dat iemand gestraft wordt voor uitingen die in de ogen van een deel van de bevolking onaanvaardbaar zijn. Dat is in dit geval helaas niet gebeurd.


,

Geen opmerkingen: