27 februari 2015

Utrecht doet niet mee met CDA-hype over 'haatimams'

Twee Utrechtse christelijke politici probeerden vorige week mee te liften op de hype van de Telegraaf over de komst van 'haatimans' naar Rijswijk. Ze stelden vragen aan de burgemeester van Utrecht over een in hun ogen verontrustende benefietbijeenkomst van islamieten in een Overvechts zalencentrum. Voor deze bijeenkomst zouden sprekers zijn uitgenodigd die bekend zouden staan om hun ondemocratische uitspraken en het legitimeren van de gewapende strijd in Syrië.Was er wel een vergunning voor zo'n bijeenkomst? Vanuit de Tweede Kamer liet ook VVD-kamerlid Azmani van zijn bezorgdheid blijken. Burgemeester Van Zanen (foto, ook VVD) reageerde deze week 'onderkoeld en formeel'. Volgens Van Zanen  zijn eerdere bijeenkomsten van World Wide Relief zonder problemen verlopen. Ook is het volgens hem tot nu toe niet aangetoond dat het opgehaalde geld is ingezet voor de financiering van gewapende strijd. En van de aangekondigde sprekers is bij het OM en de politie geen informatie bekend dat ze opruiend dan wel haatzaaiend prediken. Hij wijst er verder op dat radicalisme op zich geen reden kan zijn voor strafrechtelijke vervolging.


CDA-fractievoorzitter van Waveren, die samen met ChristenUnie voorman Van Ooijen vragen heeft gesteld over de benefietbijeenkomst, is teleurgesteld. Hij had op een meer actievere opstelling gerekend. Hij roept de burgemeester op om ‘buiten de kaders’ te denken en ‘proactief’ op te treden om de radicalisering te bestrijden.

Buiten de kaders? Buiten welke kaders zou Van Waveren bedoelen? Suggereert hij een 'proactief' optreden van de overheid tegen radicale moslims waarbij het wettelijk kader wordt genegeerd? De aanhoudende pogingen van het CDA om de overheid een rol te geven in de ideologische strijd tegen de islam tonen aan dat deze partij nog steeds  niet te vertrouwen is als het gaat om de tolerantie van álle godsdienstige uitingen zonder onderscheid.

In het licht van deze politiek is het dan interessant vandaag in Trouw een opinie-bijdrage van CDA-jongeren te lezen die zich keren tegen door de overheid naar religieus geïnspireerde scholen gestuurde 'ambassadeurs' voor de acceptatie van homo's. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft dit plan opgevat omdat er in de Nederlandse samenleving onder bepaalde doelgroepen nog te veel homohaat voorkomt. De CDA-jongeren menen dat zij zich hiermee ten onrechte mengt in de godsdienstvrijheid op christelijke scholen. Geen homo-ambassadeurs naar Urk en Staphorst. Daar beroept men zich op de bijbel en Bussemaker schendt een fundamentele vrijheid als zij kinderen zou dwingen dit gedachtegoed op te geven.

Nou wil ik wel een eind meegaan met de CDA-jongeren in hun kritiek op het feit dat de overheid zich zo nadrukkelijk bemoeit met afwijkende standpunten. Maar mogen we dan ook meer terughoudendheid verwachten van Buma c.s. als het gaat om de rol van de overheid bij de bestrijding van radicale denkbeelden in islamitische kring? We weten namelijk dat het juist die dubbele standaard is (wij niet, zij wel) die in islamitische kring de radicalisering voedt. Het CDA zou wel eens een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van terrorisme kunnen leveren door zonder onderscheid op te komen voor godsdienstvrijheid en elke suggestie van meten met twee maten te laten varen.

P.S.
In Trouw van 28 februari twee opvallende bijdragen over de aanpak van radicalisering. De islamoloog Maurits Berger vindt dat Nederlandse critici van de islam zich, eigenlijk net als de salafisten, blind staren op religieuze teksten. Beoordeel liever hun daden, schrijft hij. "We stellen de verkeerde vraag. Die moet niet zijn wat de islam voorschrijft, maar hoe die gebruikt wordt, door wie, en waarom (...)Het voert ons in het labyrint van theologische discussies, en leidt ons af van de echte vraag: waarom doen zij wat ze doen, en wat is het met die jongens en meisjes dat de islam deze bijzondere invulling krijgt?" De arabist Maurice Blessing pleit voor het accepteren van de sharia als stelsel van waarden en normen zodat je daarover in gesprek kunt gaan. Dat is beter dan aanhangers van de sharia in de illegaliteit te drukken. "Waarom perken wij de vrijheid van meningsuiting en vergadering selectief in? Waarom dwingen wij moslims impliciet 'ondergronds' te gaan om kennis te kunnen nemen van alle aspecten van hun religieuze traditie? Het lijkt mij dat je elke gelegenheid moet aangrijpen om de schaduwzijden van die traditie in het openbaar ter discussie te stellen, net als de wijze waarop islamitische populisten en militanten er een slaatje uit proberen te slaan."

Dit zijn wat mij betreft voorbeelden van mensen die met kennis van zaken buiten de kaders van het populaire PVV-betoog durven te denken. En nadrukkelijk ook binnen de kaders van onze rechtsstaat blijven met zijn grondwettelijk verankerde godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Geen opmerkingen: