12 januari 2013

Spekmans beschavingsoffensief

PvdA-voorzitter Spekman zoekt de publiciteit met de haatmails die hij ontvangt. Hij pleit voor een beschavingsoffensief op het internet. 'Internet wordt steeds meer het afvalputje van de Nederlandse samenleving qua gedrag. We moeten een grens stellen met elkaar.' Spekman kreeg de steun van premier Rutte die in zijn wekelijkse persconferentie opriep om stevig maar fatsoenlijk te debatteren.

Maar wat willen deze fatsoensrakkers nu precies? Dat er mensen zijn die zich niet in hun uitingen kunnen beheersen en de fatsoensregels van de meerderheid overtreden is van alle tijden. Dat politici stront over zich heen krijgen eveneens. In Het Parool schrijft Theodor Holman dat de haatmails wel eens afkomstig kunnen zijn van mensen die zich genaaid voelen door de PvdA, oorspronkelijke kiezers, nu gefrustreerd in de keuzes die de partij heeft gemaakt. Het zijn niet altijd de meest genuanceerde taalgebruikers. Het is de boomerang van een politiek die door de voormalige aanhang van de PvdA als onfatsoenlijk wordt gezien. Natuurlijk is schelden zinloos en onfatsoenlijk. Maar een "beschavingsoffensief"?

Wat wil Spekman precies? De publiciteit die hij nu geeft aan de mails die hij ontvangt is koren op de molen van de zenders. Wat willen boze burgers? Gehoord worden. Spekman is de megafoon die hun ongenoegen over het hele land uitstort. Hartelijk dank, Hans. Als Spekman echt grenzen wil stellen had hij de mails bij de politie moeten melden. In het discussieprogramma op Radio 1 de Avondspits veronderstelde een advocaat dat sommige bedreigende mails voor vervolging in aanmerking zouden kunnen komen. Waarom heeft Spekman zich niet bij de politie gemeld? De advocaat veronderstelde het antwoord: het is niet altijd eenvoudig te achterhalen wie er achter dit soort mails zit en veel zaken blijven in het onderzoeksstadium steken. Ligt het dan niet veel meer op de weg van de politicus Spekman om het falen van de staat bij de bescherming van de burger tegen bedreigingen aan te kaarten? Of laat hij dit lopen omdat hij dan bij zijn eigen regering terecht komt?
Spekman is de zoveelste op rij die een incident aangrijpt om in algemene zin fatsoen te propageren waar een berg aan problematiek achter zit: de groeiende afstand tussen de politieke elite en een onderlaag van gefrustreeerden met andere opvattingen over fatsoen die een uitlaatklep hebben gevonden via het voor iedereen toegankelijke internet. Leer er maar mee leven, Hans.