26 december 2010

Christenen tegen verbod op belediging van godsdiensten


De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vorige week opnieuw een resolutie aangenomen die oproept om het beledigen van godsdiensten overal in de wereld te bestrijden. Eerder waren ook al resoluties met dezelfde strekking aangenomen, afkomstig van de organisatie van islamitische landen (OIC). De tekst van de resolutie ( zie concept nr. A/C.3/65/L.46/Rev.1) is algemeen gesteld en roept in alle toonaarden op tot verdraagzaamheid voor gelovigen in de hele wereld. Slechts op een plek is er een explicite verwijzing naar de islam, namelijk daar waar bezorgdheid wordt uitgesproken over de onjuiste associatie tussen islam en schendingen van de mensenrechten en terrorisme (punt 7). De resolutie bevestigt eerdere uitspraken van de VN waarin staat dat "terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization orethnic group..."
Tegen deze resolutie is geageerd door de internationale christelijke organisatie Open Doors. Dit is een organisatie die opkomt voor vervolgde christelijke minderheden en in landen met een christelijke minderheid actief is door bijbels te verspreiden en trainingen te geven. Begin deze maand bood Open Doors 400.000 handtekeningen aan bij de VN tegen het aannemen van deze resolutie. De belangrijkste kritiek op de resolutie is "dat godsdiensten in bescherming worden genomen en daarmee de meerderheid die een bepaalde godsdienst aanhangt. Religieuze minderheden kunnen met een verwijzing naar deze resolutie worden onderdrukt. In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een belediging is voor de islam." De resolutie is weliswaar niet bindend, maar als deze telkens wordt aangenomen bestaat volgens Open Doors de kans dat ze wordt opgenomen in een internationaal verdrag.

God verhoede inderdaad dat er een internationaal verdrag komt met de strekking van deze resolutie. Maar dat uitgerekend christenen er tegen te hoop lopen is opmerkelijk. In de concept-tekst waarvoor de handtekeningenactie werd gevoerd lezen we weinig over onderdrukking van minderheden of individuen. De resolutie roept staten en staatsdienaren op "[to] respect people regardless of their different religions and beliefs end [...] not discriminate against persons on the grounds of their religion or belief..". Dat de praktijk er in vele landen anders uitziet wil ik graag geloven, maar waarom dan actie voeren tegen zo'n vrijblijvende VN-uitspraak? Het opkomen voor de vrijheid van het individu is bepaald aandoenlijk. In veel christelijke landen zou men zich een dergelijke houding graag wensen. Homofielen wachten met smart op signalen in die richting, evenals vrouwen die baas in eigen buik willen zijn. En tenslotte zouden we de christenen ook nog kunnen vragen of deze actie tegen het beledigen van godsdiensten ook geen consequenties zou moeten hebben voor het Nederlandse verbod op godslastering en het verbod op het beledigen van mensen op grond van onder andere godsdienst? Krijgt de Nederlandse regering binnenkort ook handtekeningen aangeboden voor afschaffing van deze artikelen uit de Nederlandse strafwet? Gunnen christenen in eigen land andersdenkenden wel dezelfde vrijheid die ze nu zo graag elders in de wereld voor hun geloofsgenoten willen beschermen?

1 opmerking:

www.johnchmjorna.nl zei

Helaas blijft het in een aantal landen niet bij het beledigen van Christenen. Dit jaar werden in Nigeria 2000 christenen gedood en ook in Irak, Pakistan en India vielen doden. Alleen al het belijden van hun geloof in de godheid van Jezus van Nazareth door christenen wordt door Islamieten als een belediging opgevat. En dan vallen er doden. Een protest tegen een dergelijke opvatting van het beledigen van een godsdienst is dus logisch. Geweld door christenen (Noord-Ierland) kwam en komt voor, maar in deze tijd toch minder dan vroeger. Is er vooruitgang in onze wereld?
Alle goeds voor 2011.
John