10 maart 2011

De kennis was even weggezakt


Minister Hillen moest zich vorige maand in de Kamer verantwoorden voor fraude bij een defensie-onderdeel. Hij zei toen dat hij geen vergelijkbare zaken kende. Die waren er wel, en zelfs bij dezelfde Defensie Materiëel Organisatie. Gisteren is hij hierop aangesproken: de Kamer onjuist ingelicht of informatie onthouden, een doodzonde voor een minister. Maar Hillen wist niets van deze nieuwe affaire, zei hij. En bij zijn secretaris-generaal Annink, die wel op de hoogte bleek, was de kennis van die nieuwe reeks integriteitsschendingen "even weggezakt". Volgens Hillen maakte hij een "inschattingsfout" door zijn hoogste baas niet in te lichten.
Vreemd verhaal. Òf de kennis is weggezakt en dan zou je kunnen vergeten iets te melden, òf je maakt de foutieve inschatting iets wat je weet niet te melden. Maar wat is er nu met Annink precies gebeurd? Hillen verdedigde zijn ministerie, zijn ambtenaren en zichzelf gisteren in alle toonaarden. Als ex-voorlichter weet hij goed hoe hij dat moet doen. "De zaak moet niet groter worden gemaakt dan hij is."Komt hij er mee weg? Het zou me niets verbazen. De beschermers van onze democratie hebben inmiddels al zo veel doofpotaffaires overleefd dat het lijkt alsof ze boven de wet staan. Zoals gebruikelijk komt er nu ook weer een onderzoek. Hillen houdt ons nog wel een tijdje zoet. Maar volgens hem zijn er bij zijn organisatie geen structurele problemen. Daar worden wel eens andere geluiden over gehoord.

De affaire bij Defensie is aan het rollen gebracht door een klokkenluider. Opnieuw komt de rol en de positie van klokkenluiders aan de orde. Een structurele regeling is er nog steeds niet. "Hillen zou baat hebben gehad bij steun voor klokkenluiders." schrijft SP-kamerlid Ronald van Raak. Een klokkenluider is een uitstekende controleur van de integriteit in organisaties. Die moet je dus niet straffen, zoals nu vaak gebeurt, maar beschermen. Hij pleit voor een onafhankelijk instituut voor klokkenluiders. Het belangrijkste probleem is echter dat Nederland anders dan bijvoorbeeld Engeland en IJsland een wettelijke bescherming van klokkenluiders mist. Voorbeelden van klokkenluiders met wie het slecht is afgelopen weerhouden mensen er nog steeds van kennis over misstanden, fraude en schendingen van de integriteit door ambtenaren publiek te maken.

Geen opmerkingen: