16 augustus 2009

CDA suggereert beroepsverbod voor Tariq Ramadan


CDA-kamerleden Van Dijk en Sterk stellen, over de hoofden van hun lokale partijgenoten, kamervragen over de aanstelling van Tariq Ramadan als integratie-adviseur bij de Gemeente Rotterdam. Aanleiding: Ramadan presenteert een programma voor de engelstalige Iraanse (en anti-Israëlische, zeggen ze er nadrukkelijk bij) staatszender Presstv. Wat de ministers Plasterk en Van der Laan met deze vragen aan moeten is niet duidelijk. Het zijn vooral suggesties in de richting van de onhoudbaarheid van een functionaris waarover de regering geen enkele zeggenschap heeft. De kamerleden schrikken daarbij niet terug voor 'guilt by association' als gemeld wordt dat een Holocaustontkenner ook wel eens voor de zender Presstv is opgetreden. Zij vragen de ministers in te stemmen met de opvatting van het CDA dat deelname van Ramadan in zijn functie als 'bruggenbouwer' aan een programma niet passend is als daarin een vergelijking gemaakt wordt tussen de winst van rechts bij de Europese verkiezingen en de opkomst van de nazi's in de jaren dertig. Let wel: er staat nog niet eens dat Ramadan die mening heeft geuit. Dat was kennelijk iemand anders. Maar Ramadan was er bij en dat is wel verdacht volgens het CDA.
Deze tenenkrommende kamervragen zijn natuurlijk op de eerste plaats te zien als een openlijke knieval voor door Wilders opgeroepen anti-islamitische sentimenten. Ze tonen daarnaast ook de lage prioriteit die het CDA nog steeds geeft aan de vrijheid van meningsuiting. Een goede beurt maken voor het eigen kiezerspubliek gaat voor alles. Je kunt van Ramadan veel zeggen (elke gelovige heeft zo zijn beperkingen), maar niet dat hij de grenzen van de uitingsvrijheid heeft overschreden. En sinds wanneer is een anti-Israëlisch geluid verboden? Er is geen enkele reden om Ramadan enkel en alleen op basis van associaties voor te dragen voor een beroepsverbod. Integendeel, zou men kunnen zeggen: iemand die gezag heeft in de islamitische wereld én ook de westerse wereld goed kent is bij uitstek geschikt als bruggenbouwenr Het CDA lijkt er van uit te gaan dat je een brug kunt slaan door op de ene helft van de oever te blijven. Dan krijg je zoiets als de Pont d'Avignon, maar tot enige verbinding zal het nooit leiden. Is het CDA eigenlijk wel geïnteresseerd in bruggenbouwers?

,

5 opmerkingen:

M. Klijmij zei

Vrijheid van meningsuiting wordt nu wel heel ver opgerekt. Ramadan mag zeggen wat hij wil. Alleen betekent dat niet dat je je daarmee als overheid moet associëren. Iemand die als bruggenbouwer is aangenomen moet niet de schijn tegen zich krijgen dat hij of zij in een bepaald kamp zit. Dan kan je namelijk geen bruggen meer bouwen. Hij kan gewoon blijven zeggen en denken wat hij wil - alleen niet meer betaald door Rotterdam.

Of mag het CDA dat niet vinden?

Jos van Dijk zei

Als Ramadan de wet overtreedt of zijn taak niet uitvoert moet hij ontslagen worden. Wat hij zegt of met wie hij verder nog omgaat mag geen criterium zijn. Dan is het einde zoek. Dan zou je ook het ontslag van Rouvoet moeten eisen die zich associëert met een conservatieve club voor de promotie van het gezin. Rouvoet en Ramadan moeten natuurlijk bekritiseerd kunnen worden. Het CDA is welkom. Dreigen met sancties past echter niet bij het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting.

M. Klijmij zei

Bij een publiek figuur met een functie als Ramadan, betrokken bij integratie en samenleven, kan het niet zijn dat de helft van de doelgroep hem wantrouwt wegens uitingen of acties. Dat is dus een reden voor ontslag.

Stel dat ik mijn sympathie voor het regime in Iran publiekelijk zou uiten. Legaal, maar ik kan me voorstellen dat mijn school dan ook vraagt om daarmee op te houden of ergens anders te gaan werken.

Daarmee wordt aan het recht op vrije meningsuiting niet getornd. Totaal niet. Het beperkt wel waar je wel of niet kan werken. Dat is niet vreemd, een werkgever wil niet "besmet" raken met meer extreme figuren.

Jos van Dijk zei

Meen je dat echt? Met deze redenering weren christelijke schoolbesturen homo's als leraar. En vroeger werden communisten met overeenkomstige argumenten geweigerd in overheidsdienst. Ga maar ergens anders werken. Je geeft je werkgever veel te veel macht! Maar hier is iets anders aan de hand. De overheid als werkgever moet niet de schijn wekken tegemoet te komen aan de sentimenten van een deel van de bevolking. En dat gebeurt hier natuurlijk wel. Puur om electorale redenen. Jammer dat GroenLinks daaraan meewerkt.

M. Klijmij zei

Er is wel een verschil tussen homosexualiteit, iets waar je niets aan kan doen, en uitlatingen, waar je wel een keuze in hebt. Dat laatste zegt ook iets over de geschiktheid voor de functie. Geert Wilders zou je ook niet inzetten als bruggenbouwer. Juist in deze functie moet je wel rekening houden met de sentimenten onder de bevolking, omdat als die bevolking afhaakt het project mislukt.

(en voor scholen ben ik voorstander van het financieren van openbaar onderwijs, en het bijzonder onderwijs lekker z'n eigen geld bij elkaar laten scharrelen. Van mij mag het bestaan, maar niet van belastinggeld)