12 december 2011

Staat vervolgt huisarts wegens suggestie van belangenverstrengelingHuisarts Hans van der Linde uit Capelle aan de IJssel is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeklaagd omdat hij de integriteit en onafhankelijkheid van directeur Coutinho in twijfel zou hebben getrokken. Van der Linde schreef in Trouw dat hij het nut van de griepprik betwijfelde. Hij merkte daarbij op dat voorstanders van vaccinatiecampagnes, zoals Coutinho, ook banden hebben met de farmaceutische industrie, grote belanghebbende bij massale vaccinaties. Volgens het RIVM heeft Van der Linde daarmee niet alleen Coutinho onrecht gedaan maar heeft hij ook de volksgezondheid in gevaar gebracht door het het vertrouwen van de bevolking in de bescherming van de volksgezondheid te schaden.

Van der Linde uitte zijn al langer bestaande twijfels naar aanleiding van een bericht in het Geneesmiddelenbulletin waarin op grond van een uitgebreide literatuurstudie geconcludeerd werd dat het nut van de griepprik niet afdoende kon worden bewezen. Vanwege die twijfels kan de huisarts moeilijk veroordeeld worden. Het gaat natuurlijk vooral om de beschuldiging van belangenverstrengeling. In een ingezonden brief in Trouw schrijft een aantal hoogleraren en artsen daarover: "De heer Coutinho geeft als deeltijdhoogleraar leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen. " De briefschrijvers vinden een juridische procedure tegen iemand die dit feit meldt niet terecht. Belangenverstrengeling is in de medische wereld een voortdurend punt van discussie. Een open gesprek hierover is beter voor het herstel van het vertrouwen dan een juridische procedure, menen zij.

Intussen is er een steunfonds opgericht om Van der Linde in zijn proces bij te staan. Hij zal geconfronteerd worden met hoge kosten. Het RIVM en Coutinho, die in overleg met het ministerie van VWS, hebben gekozen voor een lange bodemprocedure, kunnen het lijden want zij betalen het proces uit belastinggeld.


,

Geen opmerkingen: