28 augustus 2020

Waarom mogen we dat niet weten?


De ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zijn voorzichtig met informatie over besmettingen van vliegtuigpassagiers. In antwoord op Kamervragen van Suzan Kröger van GroenLinks over vluchtgegevens van 38 gevallen die half juli gemeld werden schrijven ze: "Het breder bekend maken van deze gegevens draagt niet verder bij aan een betere bestrijding van het virus, maar mogelijk juist aan onnodige ongerustheid, zeker omdat gebleken is uit het bron-en contactonderzoek dat er geen verdere besmettingen uit zijn ontstaan." De Veiligheidsregio Kennemerland bevestigde die 38 gevallen na berichten in het Haarlems Dagblad. 

Nu is er inmiddels een teststraat op Schiphol. Slechts een klein deel van de passagiers wordt echter getest, bleek uit navraag van Nieuwsuur deze week. Het ministerie van VWS wil niet zeggen hoeveel van de 7255 coronatests op Schiphol positief waren. Nieuwsuur verwijst naar het antwoord van de ministers op de Kamervragen van GroenLinks. Die gingen overigens niet over aantallen. Het is niet duidelijk of Nieuwsuur de verkeerde vraag heeft gesteld of dat De Jonge de journalist heeft afgescheept. 

Cijfers over besmettingen, ziekenhuisopnames, patiënten op de IC en het reproductiegetal zijn sinds het begin van de coronacrisis in  alle details verstrekt. Kan dat niet leiden tot 'onnodige ongerustheid'? Met al die cijfers, na verloop van tijd samengevat op het bekende 'dashboard' van minister De Jonge verantwoordt de regering week in week uit haar beleid. Waarom zou ze dat niet doen met cijfers over die ene plek die nogal eens ter discussie heeft gestaan bij de aanpak van de pandemie?

Vliegtuig en bioscoop

'Daar waar de theater- en bioscoopzalen nagenoeg leeg moeten blijven, stijgen vanaf Schiphol vliegtuigen op die tot op de laatste plaats bezet zijn', schreef de Volkskrant begin juni. Is dat wel verantwoord? Wetenschappelijk onderzoek levert volgens het artikel geen volledig bevredigend antwoord op deze vraag. Het RIVM acht de kans klein dat iemand een heel vliegtuig kan besmetten. Alsof daarmee de ongerustheid weggenomen kon worden. De KLM wijst op de luchtcirculatie in vliegtuigen, maar daar moet nog het nodige onderzoek naar gedaan worden, lees ik. Ook dat bericht leidt niet direct tot meer vertrouwen.

Maar nu is er dan die teststraat op Schiphol. Mogen we dan niet weten wat die aan nieuwe gegevens oplevert? Ik begrijp dat het niet eenvoudig is de bron van besmettingen te lokaliseren. Ik begrijp ook dat je mensen in deze onzekere tijden niet onnodig ongerust wil maken. Maar als je met hulp van een hele batterij wetenschappers cijfers over van alles en nog wat blijft aanleveren om te laten zien dat je je best doet, kun je dan de ongerustheid negeren over een toch niet al te verbazingwekkende bron als het vliegverkeer en het contact met gebieden waar de besmettingsgraad hoog is? Dus waarom houdt De Jonge de boot af bij een vraag naar cijfers over het aantal besmettingen dat op Schiphol is vastgesteld? Heeft hij zelf die cijfers wel? Of ontbreekt het hem ook aan gegevens? Hoe dan ook, als je je zo bezorgd maakt over 'onnodige ongerustheid' is het afzien van openbaarmaking van gegevens een gegarandeerd succesvol recept om die ongerustheid verder aan te wakkeren.

Geen opmerkingen: