26 februari 2019

Leerkracht van school gestuurd

Een docent in Lochem verloor zijn baan nadat hij tijdens de les naar pornobeelden had gekeken op zijn computer. De beelden verschenen per ongeluk op de beamer zodat de leerlingen er getuige van waren. Een van hen zette een filmpje van het digitale schoolbord met de porno op sociale media. De leraar werd geschorst en kan niet meer op die school terugkeren, ondanks pogingen van leerlingen die in staking gingen om zijn schorsing terug te draaien.

Ik begrijp dat het voor de leraar moeilijk is om na deze gebeurtenis terug te keren op school. Wat ik niet begrijp is dat de leerling die de beelden naar buiten heeft gebracht gehandhaafd blijft.  Er is, in het bijzijn van zijn ouders, indringend met hem gesproken. "Hij is uitdrukkelijk geconfronteerd met de gevolgen van zijn ontoelaatbaar handelen." Daarbij is onder andere gesproken over de risico's van digitale media. De school gaat de regels voor het gebruik van mobiele telefoons binnenkort tegen het licht houden, schrijft Omroep Gelderland.

Dat was begin deze maand. Nu komt via de Telegraaf met een ander verhaal naar buiten waarin opnieuw een leraar op non-actief is gezet door een actie van leerlingen die raakt aan de uitingsvrijheid. Leerlingen van het Hoofdvaart College in Hoofdorp hebben bij de directie geklaagd over een techniekinstructeur die de profeet Mohamed beledigd zou hebben. Daarop is de man geschorst. Hij ontkent de belediging. Inmiddels is de schorsing verlengd vanwege het belang van de ’sociale veiligheid van de leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school’. Volgens bestuursvoorzitter Jan Rath is er inmiddels ook sprake van een ’geschonden relatie’ tussen de instructeur en de directeur van het Hoofdvaart College. Weinig kans dus dat hij nog terug kan komen.

ChristenUnie Kamerlid Bruins heeft over deze laatste kwestie vragen gesteld aan zijn partijgenoot staatssekretaris Slob van Onderwijs. Hij wil weten op welke wijze deze er zorg voor kan dragen dat ’leraren zich voor de klas vrij kunnen uiten binnen de kaders van vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid’. Belangrijke vraag volgens hem: 'Hoe gaat de minister voorkomen dat leraren het slachtoffer worden van leerlingen die het ’zich beledigd voelen’ onterecht gebruiken als argument tegen leraren.' Het is een intrigerende vraag vanuit een partij die zich bepaald niet ongevoelig toont als het om uitingen gaat die strijdig zijn met de eigen religieuze gevoelens. Maar afgezien daarvan kan ik als oud-leraar zijn vraag volledig onderschrijven. Natuurlijk moet je als leraar respect tonen voor de gevoelens van je leerlingen. Maar het is onacceptabel als leerlingen die iets horen wat in hun ogen niet deugt de macht krijgen een leraar de laan uit te sturen. In dat licht is het initiatief van een Schiedamse scholier om ervaringen met 'linkse indoctrinatie' op scholen te inventariseren op Instagram niet zonder risico's.

Leerlingen hebben niet altijd gelijk

Het ligt niet voor de hand dat een Kamerlid van de ChristenUnie het ook opneemt voor de leraar uit Lochem die door een leerling aan de schandpaal is genageld vanwege het kijken naar pornografische afbeeldingen, iets wat je niet zou moeten doen in de klas, maar wat natuurlijk niet verboden is. Ook in Lochem was naar mijn mening sprake van laakbaar gedrag van de kant van de leerlingen. En kennelijk neigen de schoolbesturen ondanks dat gedrag tot bescherming van de leerlingen: de leraar moet boeten want de leerlingen hebben recht op 'rust en orde' in de school. Leerlingen hebben echter niet altijd gelijk. Het is funest voor de opvoeding van nieuwe burgers als ze de suggestie dat hun mening altijd de doorslag geeft zonder tegengeluid kunnen blijven koesteren. Het voedt intolerantie en verpest het maatschappelijk debat over tal van gevoelige zaken.

Ik weet natuurlijk niet precies wat er gebeurd is in Hoofddorp, maar de vragen die de krantenberichten bij mij oproepen zijn: Waarom heeft het schoolbestuur eenzijdig partij gekozen tegen de leraar? Heeft het schoolbestuur een gesprek georganiseerd tussen de leerkracht en de klagende leerlingen? En was hier ook niet een 'indringend' gesprek gewenst met de leerlingen, in aanwezigheid van hun ouders, over de vrijheid van meningsuiting van hun leraren? Misschien dat Bruins en Slob daar ook nog eens naar kunnen kijken.

Geen opmerkingen: