15 maart 2019

Niet zoenen in het openbaar

Toen ik meer dan dertig jaar geleden begon met het verzamelen van berichten over belemmering van de vrijheid van meningsuiting vond ik, zeker in de eerste jaren, nog veel bezwaren tegen seksueel getinte uitingen. Aanstootgevende posters, kunst en tv-programma's die volgens critici de fatsoensnormen overschreden leidden tot veel misbaar en af en toe Kamervragen met het verzoek aan de regering om in te grijpen. De christelijke partijen lieten zich op dit punt het vaakst horen, met voorop de SGP en de ChristenUnie. In Dit kan niet en dit mag niet heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan een reeks van voorbeelden uit de jaren rond de eeuwwisseling.

De fatsoensridders zijn daarna misschien wat minder in de aandacht geweest, maar af en toe laten ze nog wel van zich horen. Vooral de SGP. Deze week maakte de provinciale fractievoorzitter Klaas Ruitenberg uit Gelderland bezwaar tegen posters in bushokjes waarop twee zoenende vrouwen te zien zijn. “Relaties met afbeeldingen zoals op deze posters zijn in strijd met Gods woord.” De gewraakte poster is in zijn ogen dubbel fout omdat het gaat om reclame voor een datingsite. Ruitenberg maakte daarom ook bezwaar tegen posters die in Nijmegen waren opgehangen. ,,Deze organisatie stimuleert vreemdgaan. Dat is bij uitstek de reden voor het merendeel van de echtscheidingen in dit land. Je zou maar een kind zijn wiens ouders zijn gescheiden nadat een van hen is vreemdgegaan en met deze posters worden geconfronteerd. Je kan er niet omheen, het wordt je opgedrongen. Verschrikkelijk.”Confrontatie met uitingen die niet in overeenstemming zijn met het eigen gedachtegoed is voor de SGP kennelijk nog steeds pijnlijk. Dat geldt voor erotiek, en ook voor religie en alles wat daar mee te maken heeft. Op de Veluwe gruwelen ze ook van een 'satanisch' muziekfestival dat in Harderwijk plaatsvindt. ,,Zo'n ‘satanisch evenement’ hoort niet niet thuis," vindt de SGP. Raadslid Jan van Panhuis heeft het college van burgemeester en wethouders nu schriftelijk gevraagd welke mogelijkheden er zijn om op te treden tegen het festival en of het college ook van plan is dat te doen. De jeugd zou hier niet aan moeten worden blootgesteld.

De ophef gaat vooral over openbare uitingen. Vorig jaar voerden de orthodoxe christenen ook al campagne tegen een reclameposter in bushokjes waarop twee zoenende mannen te zien waren. Dat zij zich in eigen kring keren tegen keuzes die mensen maken is al erg genoeg. Het opdringen van hun gedachtegoed aan de gehele Nederlandse bevolking is buitengewoon kwalijk en niet meer van deze tijd. De openbare ruimte is van iedereen. Daar hoort niet één partij de zeggenschap over op te eisen.

De SGP wordt in Nederland ondanks alles nog steeds getolereerd en gewaardeerd voor haar rol in de parlementaire democratie. Ze zijn goed in het bewaken van het staatsrecht, hoor je wel eens. Op sommige punten misschien, maar zeker niet als het om de uitingsvrijheid en burgerlijke vrijheden gaat. Hoe goed ze de regels ook kennen, het bewaken van wat zij zien als goddelijk voorschrift gaat boven alles. Ten koste van medemensen die andere keuzes maken. En helaas zonder veel kritiek van andere partijen. De SGP-politici weten donders goed wat in dit land wel en niet mag. Dat ze desondanks nog steeds in actie komen en publiciteit zoeken als ze iets onwelgevalligs zien is vooral een signaal aan de eigen achterban die bij de les gehouden moet worden. Het is een vorm van dwingelandij die al veel te lang wordt getolereerd in Nederland.

[foto: Marco Gomes CC]

Geen opmerkingen: